EEVI JA EEMIL TANNISEN SÄÄTIÖN VUODEN 2023 APURAHAT MYÖNNETTIIN 28.11.2023 SEURAAVASTI:

Eevi ja Eemil Tannisen säätiön apurahat, yhteensä 134.600 €

Etelä-Savon Koulutus Oy:lle 5.000 € opiskelijastipendeihin

Savonlinnan Toimintakeskus ry:lle 4.500 € vähävaraisten sekä haasteellisessa elämäntilanteessa olevien työikäisten savonlinnalaisten kulttuuri-, elämys- ja liikuntaharrastusten mahdollistamiseen

Kulttuuriosuuskunta Uululle 6.000 € liikkuvan lastenkulttuurikeskuksen toimintaan Pohjois-Savossa

Savpoli ry:lle 3.000 € Kanveesihankkeeseen

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:lle 15.000 € stipendeiksi ammattikorkeakoulun opiskelijoille

Pohjantaähti-Elokuva Oy:lle (Teirikari Pertti) 6.000 € elokuvan käsikirjoituksen laatimiseen

LUT-Kauppakorkeakoululle 30.000 € jaettavaksi stipendeinä Savon, Karjalan ja Kymenlaakson alueelta oleville opiskelijoille

Saksman Anni, 7.000 € harmonikan hankintaan

Hautakangas Eeli, 24.800 € väitöskirjatutkimukseen

Juho ja Maria Lallukan Taitelijakotisäätiö sr:lle 10.000 € Juho ja Maria Lallukan juhlanäytelmän tuottamiseen

Ylämaan Sotaveteraanit ry:lle  500 € Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin aikaansaamiseen

Keskinen Kanerva 3.000 € sirkusta ja musiikkiteatteria yhdistävän teoksen esittämiseen Pohjois-Karjalan vanhainkodeissa 3000 €

Savonlinnan Ajo ry:lle seuratoimijoiden koulutukseen ja seuran kehitystyöhön 1.800 €

LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr:lle 18.000 € ammatillisen koulutuksen stipendeihin

Kaarina ja Irja Leinosen rahaston apurahat, yhteensä 87.700 €

Sotien 1939-1945 Pohjois-Karjalan perinneyhdistys ry:lle4.500 € veteraanien leskien hyvinvointiin sekä kotona asumisen tukemiseen

Etelä-Karjalan sotaveteraanipiiri ry:lle 8.200 € vähävaraisten veteraanien leskien henkilökohtainen avustamiseen

Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon piiri ry:lle 5.000 € sotainvalidien puolisoiden ja leskien kotona selviytymisen tukemiseen

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:lle 55.000 € Savonlinnan, Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella ikäihmisten virkistykseen ja yksinäisyyden vähentämiseen

Sotien 1939-1945 Pohjois-Kymen perinneyhdistys ry:lle 5.000 € sotaveteraanien leskien kotipalvelun ja kuntoutuksen järjestämiseen

Sotien 1939-1945 Savonlinnan seudun perinneyhdistys ry:lle 5.000 € veteraanien, leskien ja puolisoiden kotona asumisen tukemiseen sekä sosiaalisuuden vahvistamiseen

Sotien 1939-1945 Etelä-Kymenlaakson perinneyhdistys ry:lle 5.000 € sotaveteraanien leskien kotipalvelun sekä kuntoutuksen järjestämiseen

EEVI JA EEMIL TANNISEN SÄÄTIÖN VUODEN 2022 APURAHAT MYÖNNETTIIN 1.11.2022 SEURAAVASTI:

Eevi ja Eemil Tannisen säätiön apurahat:

LUT-yliopistolle 30 000 euroa jaettavaksi yliopiston harkinnan mukaan stipendeinä LUT-kauppakorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella opiskeleville Savon, Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueelta kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle 15 000 euroa jaettavaksi opettajakunnan harkinnan mukaan stipendeinä Savon, Karjalan ja Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiölle 13 000 euroa jaettavaksi stipendeinä LABammattikorkeakoulussa opiskeleville Savon, Karjalan ja Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

ESEDU Etelä-Savon Koulutus Oy:lle 3 000 euroa jaettavaksi stipendeinä Etelä-Savon ammattiopistossa opiskeleville Savon, Karjalan ja Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

LUT-yliopiston ja ammatillisen koulutuksen tukisäätiölle 5 000 euroa jaettavaksi stipendeinä Saimaan ammattiopistossa (SAMPO) opiskeleville Savon, Karjalan ja Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

Aalto University Executive Education Ltd:lle yhteensä 40 000 euroa vuosille 2023-2024 jaettavaksi apurahana Aalto-korkeakoulussa MBA-tutkintoa suorittaville Savon, Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueelta oleville opiskelijoille.

Aseman Lapset ry:lle 45 000 euroa vuosille 2023-2025 Walkers-toiminnan vahvistamiseen Itä-Suomessa, erityisesti Savon alueella vuosina 2023-2025. Apuraha maksetaan 15 000 euron suuruisina vuotuisina erinä.

Jatketaan LUT-kauppakorkeakoululle 30 000 euron suuruisen vuotuisen tuen myöntämistä tutkijan väitöskirjatyöskentelyä varten vuosien 2023-2025 ajaksi.

Kaarina ja Irja Leinosen rahaston apurahat :

Etelä-Karjalan sotaveteraanipiiri ry:lle 5 000 euroa käytettäväksi vähävaraisten veteraanien, puolisoiden ja leskien avustuksiin ja virkistykseen.

Sotien 1939-1945 Etelä-Kymenlaakson Perinneyhdistys ry:lle 7 000 euroa käytettäväksi veteraanien leskien kotipalvelun sekä kuntoutuksen järjestämiseen.

Sotien 1939-1945 Pohjois-Kymenlaakson Perinneyhdistys ry:lle 7 000 euroa käytettäväksi veteraanien leskien kotipalvelun sekä kuntoutuksen järjestämiseen.

Rintamaveteraaniliiton Suur-Savon piiri ry:lle 5 000 euroa käytettäväksi veteraanien puolisoiden ja leskien kuntoutukseen ja kotona asumisen kuluihin.

Sotainvalidien Veljesliiton Suur-Savon piiri ry:lle 5 000 euroa käytettäväksi sotainvalidien puolisoiden ja leskien kotona selviytymisen tukemiseen.

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:lle 55 000 euroa käytettäväksi kotona ja palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden sekä omaishoitajien harrastus ja virkistystoiminnan tukemiseen Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan kuntien alueella.


EEVI JA EEMIL TANNISEN SÄÄTIÖN VUODEN 2021 APURAHAT MYÖNNETTIIN SEURAAVASTI:

LUT-yliopistolle 30 000 euron suuruinen apuraha jaettavaksi yliopiston harkinnan mukaan stipendeinä LUT-Kauppakorkeakoulussa Etelä-Karjalassa opiskeleville, Savon, Karjalan tai Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle 15 000 euron suuruinen apuraha jaettavaksi opettajakunnan harkinnan mukaan stipendeinä Savon, Karjalan tai Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

LAB-ammattikorkeakoululle 13 000 euron suuruinen apuraha jaettavaksi stipendeinä LAB-ammattikorkeakoulun Savon, Karjalan tai Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

Etelä-Savon ammattiopistolle 3 000 euron suuruinen apuraha jaettavaksi stipendeinä Etelä-Savon ammattiopiston Savon, Karjalan tai Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

Saimaan ammattipistolle 5 000 euron suuruinen apuraha jaettavaksi stipendeinä Saimaan ammattiopiston Savon, Karjalan tai Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle 5 000 euron suuruinen apuraha jaettavaksi stipendeinä Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston Savon, Karjalan tai Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

Suomalainen yhteiskunta ja veteraanit -tutkimushankkeelle 5 000 euron avustus.

Savonlinnan Uimaseura ry:lle 2 000 euron avustus.

Yliopistojen pääomakeräykseen  osallistuttiin vuonna 2021 myontämällä Lappeenrannan ja Lahden Teknilliselle Yliopistolle (LUT) 150 000 euron suuruinen avustus pääomituskeräykseen, suunnattuna kauppatieteelliselle alalle sekä Itä-Suomen Yliopistolle (UEF) pääomakeräykseen 15.000 euroa, samoin suunnattuna kauppatieteelliselle alalle,

 

Tannisen säätiöön sisältyvän erilliskatteisen Kaarina ja Irja Leinosen rahaston vuoden 2021 apurahat myönnettiin seuraavasti:

Etelä-Karjalan sotaveteraanipiiri ry:lle 8 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi apuväline-, lääke- ja silmälasikuluihin sekä avustuksiin ja virkistykseen.

Suur-Savon sotaveteraanipiiri ry:lle 8 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi  kotipalvelujen järjestämiseen.

Kymenlaakson sotaveteraanipiiri ry:lle 20 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi kotipalvelun järjestämiseen.   

Pohjois-Karjalan sotaveteraanipiiri ry:lle 5 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi kotipalvelujen järjestämiseen.

Rintamaveteraaniliiton Suur-Savon piiri ry:lle 5 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi kuntoutukseen ja kotona asumisen palveluihin.

Rintamaveteraaniliiton Kymen piiri ry:lle 3 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi  kotipalvelujen järjestämiseen ja huoltoon.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 50 000 euron suuruinen avustus.

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:lle 20 000 euron suuruinen avustus


EEVI JA EEMIL TANNISEN SAAÄTIÖN VUODEN 2020 APURAHAT MYÖNNETTIIN SEURAAVASTI:

LUT-yliopistolle 30 000 euron suuruinen apuraha jaettavaksi yliopiston harkinnan mukaan stipendeinä LUT-Kauppakorkeakoulussa Etelä-Karjalassa opiskeleville, Savon, Karjalan tai Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

LUT-kauppakorkeakoululle 30 000 euron suuruinen vuotuinen tuki väitöskirjatyöskentelyä varten vuosien 2021-2024 ajaksi. Myönnettävän tuen toteutustavoista ja käytännön toimenpiteistä sekä seurannasta ja raportoinnista on sovittava säätiön kanssa tarkemmin erikseen. (Monivuotinen hanke)

LUT-yliopiston ammatillisen koulutuksen tukisäätiölle 13 000 euron suuruinen apuraha jaettavaksi stipendeinä LAB-ammattikorkeakoulun Savon, Karjalan tai Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

LUT-yliopiston ammatillisen koulutuksen tukisäätiölle 5 000 euron suuruinen apuraha jaettavaksi stipendeinä Saimaan ammattiopiston Savon, Karjalan tai Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle 15 000 euron suuruinen apuraha jaettavaksi opettajakunnan harkinnan mukaan stipendeinä Savon, Karjalan tai Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

Etelä-Savon Koulutus Oy:lle 5 000 euron suuruinen apuraha jaettavaksi stipendeinä Etelä-Savon ammattiopiston Savon, Karjalan tai Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

Itä-Savon koulutuskuntayhtymälle 5 000 euron suuruinen apuraha jaettavaksi stipendeinä Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston Savon, Karjalan tai Kymenlaakson maakunnista kotoisin oleville lahjakkaille ja taloudellisen tuen tarpeessa oleville opiskelijoille.

Aalto University Executive Education Ltd:lle yhteensä 30 000 euron suuruinen vuosittainen tuki vuosille 2021-2022 Aalto-korkeakoulussa MBA-tutkintoa suorittaville Savon, Karjalan tai Kymenlaakson maakuntien alueelta kotoisin oleville opiskelijoille. (Monivuotinen hanke)

Lentopallolähettiläs-hankkeelle 3 000 euron suuruinen avustus Lentopalloa ja monipuolista liikuntaa -hankkeen tukemiseen.

Savonlinnan Jyry ry:lle 2 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi seuran toiminnan tukemiseen.

Tannisen säätiöön sisältyvän erilliskatteisen Kaarina ja Irja Leinosen rahaston vuoden 2020 apurahat on myönnetty seuraavasti:

Etelä-Karjalan sotaveteraanipiiri ry:lle 8 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi vähävaraisten veteraanien apuväline-, lääke- ja silmälasikuluihin sekä avustuksiin ja virkistykseen.

Suur-Savon sotaveteraanipiiri ry:lle 8 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi veteraanien leskien kotipalvelujen järjestämiseen.

Kymenlaakson sotaveteraanipiiri ry:lle 20 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi veteraanileskien kotipalvelun järjestämiseen.   

Pohjois-Karjalan sotaveteraanipiiri ry:lle 5 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi veteraanien leskien kotipalvelujen järjestämiseen.

Rintamaveteraaniliiton Suur-Savon piiri ry:lle 5 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi veteraanien puolisoiden ja leskien kuntoutukseen ja kotona asumisen palveluihin.

Rintamaveteraaniliiton Kymen piiri ry:lle 3 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi veteraanien puolisoiden ja leskien kotipalvelujen järjestämiseen ja huoltoon.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle 48 700 euron suuruinen avustus käytettäväksi kotona ja palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden harrastus- ja virkistystoiminnan tukemiseen ja omaishoitajina toimivien tukemiseen.

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:lle 15 000 euron suuruinen avustus käytettäväksi ikäihmisten keskuudessa tapahtuvan vapaaehtoistyön sisältöjen monipuolistamiseen ja aktiviteettien järjestämiseen vuonna 2021.